Όλα τα μηνύματα

Ερ: Can I connect a USB Flash Drive? Or only U-Disk? Thank you very much!

Ερώτηση από davidcamba επί 2019-12-23 01:57:31

Paulo Goncalves You can use any type of device with usb

2021-11-15 03:40:23 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: What is the Nm?

Ερώτηση από kazemvafaeian επί 2021-09-10 01:46:45

Paulo Goncalves Torque30N.m

2021-09-10 03:36:46 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: Kya iss projector WiFi or Bluetooth or miracast support karta hai?

Ερώτηση από BG401516450 επί 2020-02-07 11:23:28

Paulo Goncalves NoWifi and no Bluetooth

2021-03-16 05:17:49 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)