Όλα τα μηνύματα

Ερ: apakah bisa menggunakan kertas A4 ? it’s possible to use A4 Paper type?

Ερώτηση από andiamrilparis επί 2019-10-06 07:21:47

Rog Stackedsurface printing supports up to 110mm width labeling paper, effective printing width 100mm.

2019-12-02 07:49:00 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)