Όλα τα μηνύματα

Ερ: do you have to paid taxe im from France ?

Ερώτηση από samcar68 επί 2021-12-21 02:39:32

Noe31rcgomes acho que não amigo. mas vc paga um seguro tarifário.

2022-04-27 04:47:51 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: that's good for sg 1603?

Ερώτηση από BG454748220 επί 2022-02-25 06:45:54

samcar68 i dont think

2022-02-27 05:56:22 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: what about the upgraded metal version

Ερώτηση από eephyne επί 2017-12-31 01:46:42

samcar68 the létal Version will Be more rigides and more stronger, but you need à little but of flex, and the plastic one can take more flex it dépend what you Want

2022-02-27 05:55:38 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: is it proportional

Ερώτηση από BG046153628 επί 2021-09-05 12:23:39

samcar68 its proportional i have one, for the price its à good deal, but dont expect too much no spare parts so take care of the car, its 10 times better than the other car of this size range

2022-02-01 06:57:57 Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: can you guys can fit à 5000 mah hard case 2s lipo in this car ? maybe ?

Ερώτηση από samcar68 επί 2022-01-30 02:35:16

BG111449222 no this will Not fit!

2022-01-30 11:38:33 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: where can I find parts for it

Ερώτηση από BG032022185 επί 2021-02-21 04:51:51

samcar68 in aliexpress try " bg1518 parts "

2022-01-30 01:21:15 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: it is really 4x4

Ερώτηση από Rodo301 επί 2021-07-06 10:47:02

samcar68 its only an 2wD this car is hood so far but very cheap its very fragil

2022-01-30 01:01:09 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)