Όλα τα μηνύματα

Ερ: does this phone have nfc and otg

Ερώτηση από jcannon1002 επί 2019-11-28 12:20:38

sipran nfchave, what is otg

2020-07-08 02:31:29 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)