Όλα τα μηνύματα

Ερ: what is the lumen for each type? Please don't say "not sure", this is not positive answer.

Ερώτηση από BG569141746 επί 2021-10-13 09:04:14

BG493245521 Bright

2021-11-30 11:24:21 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: what is the lumen for each type?

Ερώτηση από z294168 επί 2021-08-06 02:55:26

BG493245521 As advertised bright. Would be nice if I it was bigger in size

2021-11-30 11:24:04 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)