Όλα τα μηνύματα

Ερ: how to increase the microphone and speaker volume because the volume is very low.

Ερώτηση από Patrik επί 2021-11-03 10:30:48

BG125474481 Olha, acredito que sim. Mas para tirar essa duvida, aconselho ir falar com o pessoa do Site através desse link. https://www.banggood.com/Contact-Us_hi111

2022-01-26 12:59:40 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: where is ID number?

Ερώτηση από Patrik επί 2021-08-19 03:03:20

tsopanoskilo67 tothe barcode

2021-10-23 06:07:17 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: if something have inside,it will not fall even if you turn around that ??

Ερώτηση από Ronie Tinion επί 2018-09-23 01:34:39

BG415344916 nie nevypadne až keď sa zmačkne ten cuplík dolu.

2021-10-01 11:01:34 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)