Όλα τα μηνύματα

Ερ: what are the dimensions?

Ερώτηση από Dillon επί 2021-10-04 08:01:10

cayenne03 15cmx 10cm

2022-01-21 10:58:02 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: How many hours can we use the treadmill per week?

Ερώτηση από BG393417142 επί 2022-01-12 11:52:43

cayenne03 Anhour daily should be fine

2022-01-21 10:54:28 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: hi I bought it from you and it doesn’t work if I need to do something? thanks

Ερώτηση από BG499475239 επί 2021-12-07 01:27:57

cayenne03 you'd better contact customer support directly.

2021-12-15 10:53:54 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)