Όλα τα μηνύματα

Ερ: how many lights can be connected in this devise

Ερώτηση από BG535317145 επί 2022-04-23 02:34:54

Chitarrone One.

2022-04-25 03:07:59 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: can it work with Google home?

Ερώτηση από BG511103995 επί 2022-04-19 12:10:10

Secern With Alexa Smart Home.

2022-04-19 09:10:19 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: how many hours does this light keeps on at night

Ερώτηση από BG154312361 επί 2022-04-12 02:58:05

Mugwump Lighting time:5-8H

2022-04-15 01:22:48 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: هل يتم التثبيت علي السراميك او لزوم تثبيت الطنجرة

Ερώτηση από BG223744916 επί 2022-04-07 09:29:39

Parageden_345 Mounted on the wall.

2022-04-15 12:50:27 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Does this lamp connect to tuya or smartlife apps?

Ερώτηση από MidnightBoltStudio επί 2022-03-30 04:39:52

Nic Control these smart bulbs with your voice using Amazon Alexa, Google Assistant, Siri and IFTTT. Just issue a command to turn on/off or dim/bright the lights. Voice control function.

2022-03-31 02:07:37 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Epoxy Waterproof SMD 5050 RGB? IP20 is NOT waterfroof

Ερώτηση από EdvdKraan επί 2022-03-25 04:21:25

Jaye Epoxy Waterproof SMD

2022-03-27 09:34:02 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)