Όλα τα μηνύματα

Ερ: merhaba içinde tel geliyor mu?

Ερώτηση από BG221244344 επί 2022-04-26 04:16:41

Joao sim

2022-12-30 02:43:37 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: the price is set already for left and right ?

Ερώτηση από Carlito Bautista επί 2022-11-05 04:34:38

Joao sim

2022-12-30 02:43:29 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: I need an extra air regulator for this machine, how can I do that

Ερώτηση από abdullah επί 2022-10-12 08:10:10

Joao pois

2022-10-25 03:29:15 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Does it has HF pilot Arc recommended for CNC ?

Ερώτηση από manmoses2008 επί 2020-01-14 11:15:13

Joao não

2022-09-10 03:56:23 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Tiene alguna otra maquina con entrada De voltage de 110v.?

Ερώτηση από Jodilu54 επί 2020-01-15 09:00:45

Joao 220v

2022-09-10 03:55:50 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)

Ερ: Can use in violet 88vf chainsaw??

Ερώτηση από BG332049321 επί 2021-10-02 01:51:53

Joao sim

2022-08-27 04:59:44 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: when this machine available ?

Ερώτηση από BoHason επί 2022-06-25 03:38:56

Joao está disponível

2022-08-27 04:58:42 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: when will be available 220v?

Ερώτηση από BoHason επί 2022-06-10 03:18:57

Joao está disponível

2022-08-27 04:58:22 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)