Όλα τα μηνύματα

Ερ: Can we use the 2750kv with 6s without destroyer it ?

Ερώτηση από BG224615173 επί 2021-12-08 01:27:18

mateusztokarz88 no. to hihg kv

2022-05-19 04:07:58 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Could someone PLEASE help me set this up with my DJI Vista? Been trying for a week now.

Ερώτηση από DuckLife επί 2021-09-01 12:50:43

mateusztokarz88 you need to have special plug in it

2021-12-03 05:08:29 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: why has the price gone up to£9.88 from £7.77?

Ερώτηση από fpvfreaky επί 2018-05-19 02:15:42

mateusztokarz88 there are going up like all the equipment

2021-12-03 05:07:53 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: is there still letancy problem?

Ερώτηση από mateusztokarz88 επί 2020-06-06 03:33:16

ChrisV3 część widzę że kupiłeś kontroler aio

2021-09-09 05:23:42 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)