Όλα τα μηνύματα

Ερ: How long are the leads on this?

Ερώτηση από Kristoph999 επί 2022-02-04 02:35:16

mark_solutions They are 15cm or 6" long plain leads - nice and flexible - see my unboxing on the modellermark2 YT channel

2022-02-11 11:36:09 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: what connectors are on the leads?

Ερώτηση από Lou22 επί 2022-02-04 02:35:29

mark_solutions No connectors, just good long leads with tined ends - see my unboxing on the modellermark2 YT channel

2022-02-11 11:35:13 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: What is the shaft diameter on this?

Ερώτηση από chrisb306 επί 2022-02-04 05:28:29

mark_solutions I can confirm it is exactly 1.5mm - see my unboxing on the modellermark2 YT Channel

2022-02-11 11:34:13 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)