Όλα τα μηνύματα

Ερ: What is the battery voltage?

Ερώτηση από yyss1955 επί 2019-06-13 11:41:25

richb77 I would bet real hard earned cash its 20v max.

2019-07-05 08:38:06 Βοηθητικός (7)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (11)

Ερ: The links for downloads of software lead to nowhere. Can you fix that?

Ερώτηση από yyss1955 επί 2021-05-22 07:51:21

Peter Click here for more information:http://www.xiaorgeek.com/softwaredownload-page Arduinos source code:https://drive.google.com/drive/folders/1G79oThC-QR16qUABt5w8YrIdso7z5h7p?usp=sharing

2021-06-03 03:34:59 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Download section in this page give an error signal. Why?

Ερώτηση από yyss1955 επί 2021-05-20 08:22:08

The seller What information do you need

2021-06-02 10:57:34 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Why is the battery voltage not stated?

Ερώτηση από yyss1955 επί 2019-06-07 08:40:18

Stephmot3467 18v et torque max 300Nm no 480

2019-12-17 01:20:29 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: manual

Ερώτηση από yyss1955 επί 2017-12-09 06:05:30

Rachel There is Instruction Manual in the package. If you couldn't receive it, you can get from customer service.

2017-12-14 02:54:16 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)