Όλα τα μηνύματα

BG233217384 Sim, é só manter pressionado ao mesmo tempo os botões de ligar e desligar e o central de configurações ate um bip, após é só configurar novamente...

2021-08-22 09:59:47 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)