Όλα τα μηνύματα

Ερ: What battery should we use to make the car go with the speed of 52 kmph

Ερώτηση από BG383750443 επί 2020-11-24 04:13:05

Vojtaaa Lipo

2022-01-25 09:07:18 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: Are their gears metal or plastic?

Ερώτηση από AhmetHamdiAyyildiz επί 2020-07-14 02:29:43

Vojtaaa metal

2022-01-25 09:06:37 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: do the lights work on it?

Ερώτηση από BG432017321 επί 2021-07-05 07:41:04

Vojtaaa headlights yes , roof no

2022-01-25 09:06:08 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)