Όλα τα μηνύματα

Ερ: English app please?

Ερώτηση από Sandro επί 2021-08-16 03:38:30

DiggDeep Yes. The app is in both English and some kind of Chinese. A bit tricky to find the button to switch to English. But it's there.

2021-08-21 08:30:34 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)