Όλα τα μηνύματα

Ερ: Isn't it 110-235v?

Ερώτηση από Marcelo επί 2021-02-03 07:53:43

BG405514573 No they normally say 110v to 220v , mine runs fine at 240v to 250v (uk)

2021-09-19 03:18:10 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: Where to find the specification for all components? Volts, Amps, Ohms for each?

Ερώτηση από prof επί 2018-12-30 11:23:57

BG405514573 resistors read the band's capacitor read the sides led 2v to 3.5v @20ma it's all there you just need to look

2021-09-19 03:15:56 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Do I need to buy an external power supply or is USB enough?

Ερώτηση από arkon65 επί 2020-12-06 10:02:53

BG405514573 works for me just usb power

2021-08-14 05:27:04 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: Will it work with both stranded and solid wire?

Ερώτηση από rmelnyk επί 2021-08-13 02:58:32

BG405514573 yes it seems to be ok with both

2021-08-14 05:25:45 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: this is 220v or 110v?

Ερώτηση από BG810570414 επί 2020-12-10 06:55:59

BG405514573 12v the transformer you use is dependent on where you live , so if your mains is 110v you would have a 110 transformer, the output would be 12v , you can run them in a car

2021-08-03 05:45:48 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)

Ερ: Are their 220 Ohm and 10 k values resistors?

Ερώτηση από BG019391538 επί 2021-08-03 04:09:34

BG405514573 yes 10 of each

2021-08-03 05:41:14 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)

Ερ: Is it USB to USB?

Ερώτηση από Eymen026 επί 2021-05-26 08:24:42

BG405514573 you can plug into power , then plug what ever you want to monitor at the other end 1 usb in 5v 1usb out 5v

2021-05-26 08:53:26 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: What is price in pakistan currency

Ερώτηση από aa6823348 επί 2020-01-26 10:26:40

BG405514573 pass

2021-05-26 03:42:30 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)

Ερ: are there some manuals?

Ερώτηση από BG388145045 επί 2021-02-21 05:12:29

BG405514573 no

2021-05-26 03:41:44 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)