Όλα τα μηνύματα

Ερ: How to fly without remote

Ερώτηση από RoyD επί 2019-08-16 12:29:50

Vance throw & then RUN!!

2020-02-04 12:04:14 Βοηθητικός (4)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (9)

Ερ: Hello what type of batteries used for this helicopter?

Ερώτηση από Theouin επί 2018-12-31 09:41:26

Vance 6s lipo around 1500 MaH

2019-03-04 11:53:18 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: What is the size of this?

Ερώτηση από Vance επί 2018-07-25 01:34:48

Bansil The size is :631.3*215*89.8mm.

2018-07-27 02:26:59 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)