Όλα τα μηνύματα

Ερ: Whats the app for this smart watch?

Ερώτηση από GNIK13 επί 2021-12-01 05:21:42

The seller you can send an email for customer service help

2021-12-02 04:59:07 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Hi, it has a warranty?

Ερώτηση από BG183717385 επί 2021-07-28 07:02:35

GNIK13 Yes of course 1 year.

2021-07-28 08:53:32 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: is this EU version work okay in Australia?

Ερώτηση από BG211180134 επί 2021-04-29 08:48:59

GNIK13 This is EU version. Maybe not work in Australia. You should choose the “Other Area Version”.

2021-04-29 08:55:07 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: is compatible with Redmi 4x ?

Ερώτηση από GNIK13 επί 2018-01-04 10:48:32

CZARNYEU yes

2021-04-24 06:05:18 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)