Όλα τα μηνύματα

Ερ: Any links to the .stl files? I would like to print it in my preferred color...

Ερώτηση από Peter επί 2022-01-08 07:25:20

Jonnie there's no links to the .stl files

2022-01-19 04:18:46 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Attention! mine came with switched gnd and 5v cables! I burnt my FC

Ερώτηση από Peter επί 2020-11-06 08:49:57

Jinxter78 Im not saying you are wrong, but how could the FC be damaged by switched cables in the camera? Could there be a short in the camera? What happends if you connect your battery to the camera?

2020-11-10 11:06:24 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: does it support google play store and netflix?

Ερώτηση από Peter επί 2020-11-10 06:46:18

cobch Please provide a tutorial to root FengOS.

2021-04-27 08:52:18 Βοηθητικός (3)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)