Όλα τα μηνύματα

Ερ: Does it have battery or it works on power supply only ?

Ερώτηση από NeurosurgeonMazen επί 2021-09-02 01:08:53

Yvoir need power supply

2021-12-11 12:21:17 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

NeurosurgeonMazen Yes you can, but in minutes, hours , not seconds, 1 min is minimum up to 59 minutes then hours

2021-05-05 02:00:40 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)