Όλα τα μηνύματα

Ερ: hello, i want to ask. what is the different betwen gemfan 51499 and 5149?

Ερώτηση από rahmattabd επί 2019-07-31 06:43:26

Arnonos fidèle a la description. 😉👌

2021-10-16 07:53:53 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Arnonos Tout simplement une merveille ! Finition Emax au top !

2021-10-16 07:53:38 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Stations can be memorised? How many?

Ερώτηση από PicoFarad επί 2020-02-05 08:52:55

Arnonos Parfaite. Je l'utilise tout les jours depuis plusieurs années sur le chantier. Elle fonctionne toujours aussi bien.

2021-10-16 07:53:06 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: wanneer hebben jullie ze weer?

Ερώτηση από RuudRikkers επί 2019-07-29 07:59:31

Arnonos Hello. I am not the seller. but just a Fan Emax. This model is no longer manufactured.

2021-07-05 04:23:57 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: will fit it for runcam 3 (non S)?

Ερώτηση από yurykovinko επί 2019-05-15 04:12:56

Arnonos I guess the dimensions are the same.

2021-03-05 01:15:53 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Does it have a wiring diagram for the receivers?

Ερώτηση από Brian Perez επί 2021-02-08 04:34:05

Arnonos There is a small card with a small Diagram. But I downloaded the large electrical diagram from the Diatone Site directly.

2021-03-05 01:14:26 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)