Όλα τα μηνύματα

Ερ: Hola y los filtros también usted los vende?

Ερώτηση από BG223754000 επί 2020-04-24 12:13:35

buumPer на эти маски есть отдельно фильтры для покупки

2022-01-16 02:44:39 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: La batterie Makita 18v ne s'adapte pas sur la machine que faire.?

Ερώτηση από BG251542173 επί 2022-01-14 08:51:15

buumPer Я грел корпус феном, чтобы можно было отогнуть края для токо чтобы легко поместился акумулятор

2022-01-16 02:43:27 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: it works with Makita battery BL1860B???

Ερώτηση από BG382242455 επί 2022-01-11 12:49:02

buumPer yes it works

2022-01-16 02:41:20 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Nadal nie dostałem zamówienia a zakup był po 15 marca 2020?

Ερώτηση από Piotr010010 επί 2020-04-16 05:22:46

buumPer сразу в службу поддержки обращаться

2022-01-06 03:27:32 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Não terá problema com envio para o Brasil?

Ερώτηση από BG995312161 επί 2021-11-15 09:51:25

buumPer Я бумаю доставиться куда угодно, либо вернут деньги

2021-12-26 05:06:22 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (8)

Ερ: Can I use it to protect myself from naphtha fumes?

Ερώτηση από Olivier Tardif Bellemare επί 2018-07-27 07:40:39

buumPer од пыли и краски защищает отлично. А нащот угарних газов я бы не рисковал.

2021-12-26 05:04:51 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: what is the best voltage for strorage ?

Ερώτηση από gasimako επί 2021-08-19 03:17:50

buumPer 50% температура храненея од +5 до +20 не ыыше. Эсли пользуетесь меньше чем раз в неделю старайтесь хранит 50% заряда

2021-12-26 05:00:51 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (9)

buumPer да, эта маска для таких задачь хорошо подходит

2021-12-18 09:07:14 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: Olá, por se tratar de Bateria, não terei problema com o transporte para o Brasil ?

Ερώτηση από BG995312161 επί 2021-11-15 09:44:52

buumPer всё должно быть хорошо

2021-12-18 09:05:44 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: I also want to buy a new battery .How much ?

Ερώτηση από ChunhuenWong επί 2021-12-13 09:34:34

buumPer not original makita cost about 20-30$

2021-12-18 09:04:01 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)