Όλα τα μηνύματα

Ερ: why you never say upfront that the item is out of stock?

Ερώτηση από BG154845425 επί 2020-03-05 05:56:09

georgia3 I’m not an employee. I’m a customer. You have to go through the (Banggood ‘s) customer support. Find it somewhere where it says support or something like that.

2022-07-19 08:36:27 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: ¿Cuales son las medidas de la talla L de lo largo y ancho?

Ερώτηση από Chalma επί 2019-08-15 04:18:05

georgia3 English only

2022-06-29 09:25:35 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: are they in stock?

Ερώτηση από smyrlmitchell επί 2020-04-22 05:23:10

georgia3 You’ll have to send a message to the company. I have no idea. Sorry.

2022-06-29 09:24:50 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Any protection against water?

Ερώτηση από Tharsis Félix επί 2019-07-10 12:22:14

georgia3 I believe it does.

2022-05-31 09:28:20 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: warranty period?

Ερώτηση από Madhusudan Pogiri επί 2019-08-03 11:12:14

georgia3 I bought them about two years ago, but I think it might have been a year.

2022-05-31 09:28:00 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)