Όλα τα μηνύματα

Ερ: ready stock ?

Ερώτηση από ckkeat722 επί 2020-03-21 08:14:45

georgia3 That’s something you have to email or chat or call the store about. I can’t answer for them.

2022-11-03 09:57:06 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: ¿Cuales son las medidas de la talla L de lo largo y ancho?

Ερώτηση από Chalma επί 2019-08-15 04:18:05

georgia3 English only

2022-06-29 09:25:35 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: are they in stock?

Ερώτηση από smyrlmitchell επί 2020-04-22 05:23:10

georgia3 You’ll have to send a message to the company. I have no idea. Sorry.

2022-06-29 09:24:50 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: does it work ini phone 8 plus

Ερώτηση από kpurushottam958 επί 2019-10-15 01:16:42

georgia3 Yes

2022-06-21 02:24:41 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)