Όλα τα μηνύματα

Ερ: I have LP156WH4 TL B1 screen. If i but this, do i need inverter?

Ερώτηση από afu402 επί 2021-04-24 04:55:52

pgeindreau Oui, il faudra un inverter car il n'est pas fourni dans ce lot. Soit en prendre un à part soit prendre un autre lot avec un inverter inclus dedans.

2021-04-24 06:23:16 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)