Όλα τα μηνύματα

Ερ: este aparelho ao chegar no Brasil ele é tarifado? Se sim qual o valor?

Ερώτηση από Paulo Henrique επί 2019-05-21 09:32:11

ticticker es internazional

2021-10-20 04:59:03 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: these are for Lopo battery balance lead wires correct?

Ερώτηση από BG533911226 επί 2020-10-25 10:46:56

ticticker yes correct

2021-10-20 04:58:29 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Does the 900M-T Series Solder Iron Tips fits on this soldering iron?

Ερώτηση από BG402314321 επί 2021-04-05 04:41:10

ticticker yes they fit quite well.

2021-04-05 12:09:17 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)