Όλα τα μηνύματα

Ερ: Seriously guys! When can we get parts? This is becoming a joke!

Ερώτηση από BG501312122 επί 2021-11-05 05:45:51

The seller Sorry for waiting long time,search f22a parts then you can find the available parts,thanks for your support

2021-11-12 04:45:16 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Need part URGENT!!! When will they be ready? I’m getting bored 😩

Ερώτηση από BG501312122 επί 2021-10-18 04:15:26

salundy I also need spare parts. The axle on the drive shaft is broken. There is the threaded bolt mit wheel nut has broken off. Its not important to get spare parts in european regions, but in general.

2021-11-05 11:47:22 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: It’s now November! Are the parts ready???

Ερώτηση από BG501312122 επί 2021-11-02 03:03:53

BG141114154 Idont think so, but manufacture is working on the parts.

2021-11-18 10:59:22 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)