Όλα τα μηνύματα

Ερ: Runtime at turbo mode?

Ερώτηση από fabiomneves επί 2020-11-16 01:27:06

BG871415153 not long, maybe 30 sec, it is adjustable and the throw is amazing for the size. Buy it you won't regret it.

2020-12-16 04:37:40 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Does the 365nm Version a filter installed?

Ερώτηση από dellenit επί 2018-09-24 05:40:07

fabiomneves None of them. To kill viruses and bacteria it's necessary UVC. 365 and 395 are UVA. It's usually 254 to 270 nm to kill pathogens.

2020-12-12 07:13:43 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)