Όλα τα μηνύματα

Ερ: I need 2 pieces with Euro plug, but only 1 available. Will you restock or discontinue?

Ερώτηση από brueglju επί 2020-02-04 02:57:36

Punctule May be you can use the “contact us” to contact the banggood customer service team.

2020-03-05 12:03:28 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Smellfungus You can try pressing the set button and then powering the meter back to zero. If there is no way to return to zero, there is no way to do this. This is the error range of the normal display.

2019-06-17 10:53:26 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)