Όλα τα μηνύματα

Ερ: does it fit in the jlb cheetah?

Ερώτηση από BG105514612 επί 2021-01-24 11:38:47

Mike5792 Yes should fit fine

2022-04-03 02:22:31 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Mike5792 Mine came with the 2600 mAH battery only

2022-04-03 02:20:51 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Can I use this with my typhon 3s? if so what's a good servo saver?

Ερώτηση από sMoKeN904 επί 2021-02-20 07:37:10

Mike5792 Yes should fit fine, it has a 25T spline

2022-03-25 02:23:58 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: hi how many spline servo arm will this fit

Ερώτηση από marvin.fuster επί 2020-07-23 10:45:03

Mike5792 It has a 25T spline

2022-03-25 02:23:16 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Cabra en una Axial SCX 10 II Cherokee ?

Ερώτηση από osvaldo επί 2021-12-27 08:21:51

Mike5792 Hi, yes they fit fine, I've just fitted them to my scx II cherokee 👍

2022-03-25 02:22:40 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: will this work on 2-3s batterys?

Ερώτηση από BG373254181 επί 2022-02-07 07:43:01

Mike5792 Yes it will as the power comes from the ESC bec 👍

2022-03-17 02:10:52 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: Would it fit in my ftx vantage ?

Ερώτηση από BG213493723 επί 2021-02-10 04:38:14

Mike5792 I'm sure the vantage has standard size servo so yes this will fit 👍

2022-03-17 02:09:37 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: what means 48 do?

Ερώτηση από Rodo301 επί 2021-01-20 10:16:50

Mike5792 It's the tooth size 👍

2022-03-17 02:06:59 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)

Mike5792 Hi. I would assume it would work it but as the actuator is 6-12,v and the controller is 6-8v you would be better finding a controller that would run similar voltage. But if the actuator suits your application using 6-8v then it's OK.

2022-03-12 01:40:57 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)