Όλα τα μηνύματα

Ερ: I want to insert ZONG sim. Is this device work in Pakistan on ZONG sim Network ?

Ερώτηση από mister_dax επί 2018-06-29 01:54:27

Mikeonali Itshould work anywhere as long as you adapt it to the right SIM card size.

2020-03-01 08:37:52 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Does it have vibration alarm for deafs?

Ερώτηση από thegodsworld επί 2019-07-14 07:53:34

Mikeonali No,it does not have a dedicated alarm for deaf people unfortunately.

2020-03-01 08:37:11 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Tem estoque no Brazil?

Ερώτηση από rcflash επί 2020-02-16 05:57:09

Mikeonali Yeahit should also arrive to Brazil, expect 60 days roughly.

2020-03-01 08:36:35 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)