Όλα τα μηνύματα

Ερ: Pôjde to na EU server? V Mi Home to ukazuje v EU

Ερώτηση από panAndrej επί 2020-09-25 05:37:51

Kittywas NO

2020-09-28 09:45:45 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: can i use for conect a USB-C Hub Docking Station in a Notebook without usb-c?

Ερώτηση από Javierflk επί 2020-09-25 06:18:47

Zosterops no

2020-09-28 09:41:51 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: This work to Huawei Mate 20 Pro?

Ερώτηση από BG442465418 επί 2020-09-25 08:54:59

Anorchous If Huawei Mate 20 Pro is no headphone jack, it works

2020-09-28 09:38:45 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: is it zigbee?

Ερώτηση από BG646224239 επί 2020-09-26 10:31:27

Aaron WIFI

2020-09-28 08:57:07 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Blue7x Tips: If the problem cannot be solved. Due to lack of detail, could you please send an operation video or detailed information to cservice@banggood.com? This way help online service to solve your problem as soon as possible.

2020-09-28 08:55:56 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: works on smartthings?

Ερώτηση από BG113733343 επί 2020-09-27 10:25:15

Tushwas NO

2020-09-28 08:55:22 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: is there a internal battery? when electric torn off?

Ερώτηση από dtnezifcelik επί 2020-09-27 12:11:48

Acarophobia There is a built-in battery, only for emergency use in case of power failure

2020-09-28 08:54:35 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Does this keyboard come with a mouse??

Ερώτηση από BG381157343 επί 2020-09-27 06:55:28

Rachel no

2020-09-28 08:44:27 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Headline say 230nm and spec say 254 nm. What is correct?

Ερώτηση από BG485557416 επί 2020-09-19 01:32:42

Cardboar 230nm

2020-09-25 04:20:54 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: will work in Brazil?

Ερώτηση από BG133578375 επί 2020-09-18 11:47:08

Dyphone yes,If you can solve the voice recognition code problem

2020-09-25 04:17:30 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)