Όλα τα μηνύματα

Ερ: This drone with the Flysky reciever is compatible with Radiomaster tx16s ?

Ερώτηση από BG111164916 επί 2020-06-27 06:55:48

Diggerek_FPV yes

2022-10-01 06:24:06 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (13)

Ερ: compatible con radiomaster xt12?

Ερώτηση από PERSO46 επί 2022-01-31 06:22:05

Diggerek_FPV yes

2022-10-01 06:23:40 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: qual’e la versione de telecomando?

Ερώτηση από BG193216424 επί 2020-04-07 06:55:28

Diggerek_FPV są 3 opcje do wybrania

2022-09-24 03:54:27 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: How long is the range on this camera?

Ερώτηση από BG123281835 επί 2021-10-28 05:44:56

Diggerek_FPV wszystko zależy od terenu, na otwartej przestrzeni zasięg będzie większy

2022-09-17 03:19:27 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: What is the difference between advanced standard and basic versions?

Ερώτηση από Matacks επί 2020-10-01 10:28:43

Diggerek_FPV wszystko jest w opisie, trzeba wybrać odpowiednią wersję

2022-08-24 04:24:42 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: does it come with batteries and charging cable?

Ερώτηση από BG116154950 επί 2020-12-12 10:30:56

Diggerek_FPV Posiada tylko kabel usb C, baterie trzeba dokupić 18650

2022-08-24 04:22:44 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)