Όλα τα μηνύματα

Ερ: How can I get an instruction manual? My unit came without one.

Ερώτηση από BG161725241 επί 2021-08-24 04:23:17

Hororm you don't need it put your finger in and you have the resort's.

2021-09-01 11:19:40 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: is 128 or 256 gb?

Ερώτηση από Hororm επί 2021-04-23 08:40:39

The seller Dear customer, it is the 256GB version now

2021-04-27 01:38:03 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: weight of this be box ??

Ερώτηση από akashchauhan790 επί 2019-02-07 12:22:31

Hororm I don't now exactly but is about 400gram.

2021-08-11 06:54:09 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Hvor meget tid holder strøm på batteri?

Ερώτηση από mm26@live.dk επί 2021-05-24 06:18:05

Hororm Yes 20.000 Ah Very good product.

2021-08-11 06:52:31 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: The saller and a physical or legal person (store)?

Ερώτηση από Cn9 επί 2019-05-05 05:20:37

Hororm store in internet.

2021-06-22 08:59:35 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: How long does it take in air?

Ερώτηση από BG495124454 επί 2021-06-20 01:34:40

Hororm 60 metre's

2021-06-22 08:57:24 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)