Όλα τα μηνύματα

Ερ: Tem na cor Azul?

Ερώτηση από Jesus επί 2017-12-09 05:43:27

egidioli ottimo

2022-04-02 02:56:01 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Amigo tem na dela na cor azul ?

Ερώτηση από Jesus επί 2017-12-09 05:42:51

egidioli ottimo

2022-04-02 02:55:53 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: does it work for dish receiver to mobile?

Ερώτηση από shams.naib9 επί 2019-07-08 09:59:45

egidioli ottimo

2022-04-02 02:55:41 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: va bene anche per orange pi lite?

Ερώτηση από egidioli επί 2019-12-07 03:21:47

xtobbex No

2021-04-09 06:33:58 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Natean check the code provided in the github link in the description.it is for Raspian. if you use it on Orange pi, you might need to rewrite the driver

2020-02-01 08:15:32 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: è seta o sintetico?

Ερώτηση από egidioli επί 2020-01-19 12:29:09
υποβάλλουν
Απαντήσεις (0)