Όλα τα μηνύματα

Ερ: Onde é o Boton de RESET??

Ερώτηση από inomartana επί 2020-08-18 08:44:13

llolesen The reset button is inside the universal remote. You have to open the device. Use a small knife carefully, to open it.

2020-12-15 03:12:23 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)