Όλα τα μηνύματα

Ερ: What ohm is the 50 watt resistor, thanks

Ερώτηση από gt40mark4 επί 2019-11-11 11:42:23

azzam_4u It's 7.5 ohms for 5 watts.

2022-09-12 08:04:07 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: There are spare parts Metal tip/hole?

Ερώτηση από teo2laspina επί 2018-11-09 03:10:17

azzam_4u I think no, but maybe find in web.

2022-09-12 07:58:50 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: A set of 10 female and male connector?

Ερώτηση από Sunflower επί 2022-06-23 12:57:10

azzam_4u Yes, correct

2022-07-15 08:39:29 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Is this device certified against AU, NZ or CE standards?

Ερώτηση από BG431110714 επί 2022-03-23 11:51:10

azzam_4u I think yes

2022-06-17 11:02:32 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)