Όλα τα μηνύματα

Ερ: why doesn't it work? why doesn't it work?

Ερώτηση από egocentricamente επί 2020-12-02 10:24:25

kostaser6n βάλε σωστά τις μπαταρίες και πάτα το κουμπάκι.Εαν δεν λειτουργεί μίλησε με την εξυπηρέτηση πελατών.

2022-01-30 02:34:26 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: This price 879.90 bath have include base and acrylic showcase...???

Ερώτηση από Ngow Ngow επί 2019-12-05 07:59:07

egocentricamente idon't know

2020-12-02 10:50:00 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: is it real silver?

Ερώτηση από Bhagavan Das Sebastian Umaña Vernaza επί 2019-11-20 07:08:40

egocentricamente ithink it's NOT.

2020-08-27 06:21:35 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)