Όλα τα μηνύματα

Schouwde Just connecting did wirk, if not, disconnet batterie, tranmitter full throttle, connet battery holding full throttle, throttle down, up down,.. Beeping, thats it..

2022-11-27 12:40:35 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)