Όλα τα μηνύματα

Nanieghie Yes. If you want exact 12 volts output and you can adjust current up to 20A to 25 amperes

2021-09-09 08:50:49 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)