Όλα τα μηνύματα

Ερ: cuánto tiempo duran las baterías?

Ερώτηση από BG321737221 επί 2021-08-20 04:25:56

DrZazueta duranun promedio de 10 a 15 minutos depende del uso que le des!

2021-08-21 03:35:25 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Can I upgrade to a brushless system ?

Ερώτηση από BG576164782 επί 2021-08-15 07:09:56

DrZazueta Porsupuesto, solo hay que buscar el indicado!

2021-08-21 03:34:54 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

DrZazueta Perdón,no entiendo cual es la pregunta, solo explicare que es un control Flysky y preguntas por un Frsky, no son lo mismo y probablemente no sean compatibles!

2021-08-21 03:33:38 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Good evening, what is the diameter of the center and what is the diameter of the propeller?

Ερώτηση από DrZazueta επί 2021-07-30 09:30:34

CutiePie Hello, you can use\" contact us\" to contact banggood customer service and you will get a quickly reply: https://www.banggood.com/Contact-Us_hi111

2021-08-02 03:11:18 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Se puede conectar a un radio Flysky FS-i6x

Ερώτηση από DrZazueta επί 2021-06-04 06:10:08

dengjunbao no

2021-06-08 05:19:29 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)