Όλα τα μηνύματα

Ερ: do the seeds come on the squishy

Ερώτηση από boujee επί 2019-07-24 11:29:36

liaohuizhen Dear customer,welcome.Different style of this product has different features,maybe you could refer the picture.And the second one has seed on the squishy surface.Wish you a happy shopping experience.

2019-07-31 01:02:14 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)