Όλα τα μηνύματα

strehg Io uso una proporzione, da 80% sapone liquido e 20% acqua, la proporzione va adattata in base alla fluidità led sapone che si usa.

2021-11-24 06:02:50 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: this device detects cell phone radiation?

Ερώτηση από Sonia επί 2019-02-07 06:50:13

strehg Si, Yes

2021-11-19 05:18:24 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)