Όλα τα μηνύματα

Ερ: Will the original Bosch 12v battery (Bosch Li-Ion Battery GBA 12V 2.0Ah) fit this grinder?

Ερώτηση από BG612258494 επί 2022-02-20 04:24:41

BG185222514 Yes i think so like my friend he used the battery of Bosch I don’t know exactly the model but works perfectly

2022-03-29 03:28:05 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)