Όλα τα μηνύματα

Ερ: does the quantity/volume of the foam adjustable?

Ερώτηση από PaDa επί 2020-01-09 11:14:33

micacof Sadly it is not adjustable, very, very little quantity comes our, not enough to wash hands properly. Double quantity is somehow enough.

2020-02-07 12:18:54 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: What batteries do these take? How long do the batteries last?

Ερώτηση από robinhow επί 2018-12-31 07:48:34

micacof The batteries last very short time, maybe 10 hours or rather less, Item is not suitable for longer or everyday use. I am quite dissapointed.

2020-02-01 04:17:56 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Fillymill Maybe you can use the "contact us" to contact the banggood customer service team,they will help you.

2019-12-16 11:53:45 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)