Όλα τα μηνύματα

Ερ: 451 meters of throw is that true?

Ερώτηση από XperiencePureness επί 2023-07-21 11:16:50

Flashaholic I measure 223m at turn on, after 50 secs the throw is 150m at best

2023-08-02 04:40:38 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)