Όλα τα μηνύματα

Ερ: Also available in blue?

Ερώτηση από BG153425619 επί 2021-11-14 02:05:09

BG173912518 No, no blue, just red.

2021-11-18 02:08:19 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (7)

Ερ: Will this model be available in the EU warehouse?

Ερώτηση από sorinlazar επί 2019-10-11 07:21:16

BG173912518 Just check shipping availability

2021-09-23 10:10:44 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

BG173912518 Yes you can find severall different types of compatible blades. Just browse circular saw blade.

2021-09-02 10:34:04 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: What if you don't have 220 volt electric.

Ερώτηση από BG228136184 επί 2021-08-30 04:57:49

BG173912518 You can use DC power 12 to 24V.

2021-09-01 09:42:23 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: without the sd card and the U-Disk can not work?

Ερώτηση από itapangelos επί 2021-08-16 06:27:37

BG173912518 Yes it will work. You can connect the printer directly to a computer via USB or you can also use Octoprint with a Raspberry PI. With the SD card you can print directly without computer.

2021-08-16 06:40:37 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Hi for what size of motor is this ...i have a makerbot is it ok ?

Ερώτηση από banggood επί 2021-08-05 09:52:28

BG173912518 This is for the Nema 17 Stepper motor.

2021-08-05 01:23:28 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)