Όλα τα μηνύματα

TonBG248126253 23/02/2021
5
Συστάσεις
Σχόλια (0)

Ερ: Is it possible to make adjustment to output voltage? I need 31-32V DC at output.

Ερώτηση από IvanS επί 2020-06-09 05:15:31

TonBG248126253 Eu li e vi as imagens de dois compradores que modificaram R10 de 10k, se não me engano, e regulou para 28,4 volts em uma original 24 volts, o outro fez algo semelhante em uma original de 36 volts, eu farei isto nas minhas, necessito de 28v e 32v. Vou usar um tripot multi voltas de 10k em série com um fixo de 5k, ajustarei para 10k e depois irei buscar os volts que quero, medir o valor e substituir por um fixo

2022-01-11 10:20:47 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: Is there a output to plug it in amplifier to heard the tone ?

Ερώτηση από BG564423324 επί 2021-04-04 06:28:39

TonBG248126253 É uma ferramenta de aprendizado, não tem precisão, mesmo usando um scopo o ajuste é difícil, modificações podem e devem ser feitas para facilitar seu uso, saída de áudio de alta impedância e muito baixa potência, deve ser construído um pré amplificador com isolamento e nível de tensão adequado

2021-12-30 11:51:19 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: what if we attached a pwm cw/ccw at the end of this , will it work?

Ερώτηση από Jay gohil επί 2020-01-07 11:47:33

TonBG248126253 Yes

2021-12-30 11:24:42 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)