Όλα τα μηνύματα

Ερ: Why when the potentiometers V and I are at minimum and the output is free LED lights up?

Ερώτηση από MARIN IVANOV επί 2019-06-19 02:49:36

TonBG248126253 o zero não é absoluto

2023-07-25 06:49:15 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Can this be powered with Pulse Width Modulation?

Ερώτηση από natebernal5 επί 2019-06-14 04:45:58

TonBG248126253 no

2023-07-25 06:45:08 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: What a ampier current out put AC Power or DC power ? How much current friqwency at a ampier current?

Ερώτηση από ashokpatel8501 επί 2019-05-20 11:01:42

TonBG248126253 8 Ampères AC na bobina. De 200 KHz a 400KHz auto ajustável

2023-07-25 06:44:10 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Please show HIGH RESOLUTION pictures of the PCB

Ερώτηση από PC317 επί 2020-03-02 06:41:00

TonBG248126253 desculpe, não vou desmontar um aparelho apenas para fotografar pesquise na Internet

2023-07-18 05:13:00 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

TonBG248126253 Comece medindo a voltagem C.A., caso esteja fornecendo os 24 C.A. verifique se os 4 diodos estão corretamente posicionados e se estão todos funcionanfo, pois a retificação em onda completa resulta em Volts X 1,4142, retificação em meia onda não. E como foi citato, as trilhas são estreitas e fracas, necessitam de reforço

2023-07-18 05:08:49 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

TonBG248126253 Este tem apenas 1 saída. O que tu queres é uma fonte simétrica, Busque por ( Fonte de alimentação variável dupla LM317 e LM337 )

2023-07-10 07:00:43 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: Funciona com DC 24v?

Ερώτηση από Valdinei3103 επί 2019-02-24 08:07:09

TonBG248126253 Tensão de entrada AC 12-0-12

2023-07-10 06:53:29 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

TonBG248126253 Sim, porém, não force muito, use 9 volts por períodos curtos de tempo.

2023-07-02 09:06:48 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: What is the frequency reponse/range(s) for AC voltage and current?

Ερώτηση από hsb3852 επί 2018-04-08 02:20:15

TonBG248126253 Frequency: 99.99Hz~999.9Hz~9.999KH~99.99KHz~999.9KHz~9.999MHz

2023-06-01 05:45:36 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)