Όλα τα μηνύματα

Ερ: What is the output waveform?

Ερώτηση από data21117 επί 2020-04-30 03:20:28

archimede0 quando si parla di volt in cc non esiste forma d'onda è piatto

2022-01-12 03:38:21 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)