Όλα τα μηνύματα

Ερ: No camera in my purchace. I can you solve this?

Ερώτηση από Luís Filipe Araújo επί 2019-06-21 12:50:51

Michal Thanks very much for your reply and very sorry for the inconveniences, as for your problem, please send your order number to service@banggood.com, they will check and reply you soon, thanks~

2019-06-24 06:15:43 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)