Όλα τα μηνύματα

Ερ: is it waterproof?

Ερώτηση από F_mushtaq επί 2019-09-03 05:21:00

varador1 It is not waterproof.

2022-04-27 02:40:13 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: can I turn on off lights ?

Ερώτηση από shalbk επί 2018-11-10 07:40:06

varador1 Hi. No, you can't that

2022-04-27 02:37:54 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: I can use a 5 cell battery with the 900kv engine?

Ερώτηση από juankarlosph1 επί 2021-06-02 02:21:59

varador1 hi, yes ,you can use, but better 4 cell battery

2021-06-10 02:41:01 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Could you tell me the dimensions in cm plz? e.g 25cm*16cm

Ερώτηση από Makis87 επί 2021-02-15 12:21:40

varador1 Hi. Real dimensions in cm is: 28cm*17,5cm

2021-02-15 07:36:35 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)